Misyonumuz

Mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları ile Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, çağın gereksinimlerine cevap verebilen, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere sahip, yenilikçi, analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilinciyle donatılmış, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.

Vizyonumuz

Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, değişen koşullara uyum sağlayabilen, mesleki becerilerle donatılmış ve mesleki etiğe bağlı, toplumsal sorunlara duyarlı ve sorumluluk sahibi teknikerler yetiştirmeyi amaç edinen, öğrencisi ve çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için sürekli çekim merkezi olan bir Yüksekokul olmaktır.