Ülkemizin ara eleman gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan Taşköprü Meslek Yüksekokulu; bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, sanayi ve teknolojiye kalite kazandırmak hedeflerini gerçekleştirmek amacına uygun olarak, bünyesinde barındırdığı programlarla eğitim ve öğretim vermektedir.

Meslek Yüksekokulu olarak okulumuzun amacı, öğrencilere mesleklerinde bilimsel yöntemlerle bağımsız olarak uygulama ve yaratıcı faaliyet gösterme yeteneği kazandırmaktır. Ön lisans düzeyinde eğitim veren okulumuzun temel hedeflerinin başında küreselleşen dünyamızda, bilgi sistemini takip ederek ulusal ve uluslar arası alanda ülkenin gelişime katkıda bulunabilecek, alanında uzman öğrenci yetiştirmektir.

Okulumuzda Elektrik, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, İlk ve Acil Yardım, Kontrol ve Otomasyon, İşletme Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Organik Tarım ve Eser Koruma Programları yer almaktadır. Bu programlardan mezun olan öğrenciler almış oldukları eğitim sayesinde kamu ve özel sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Öğrencilerin her türlü gereksinimine yanıt veren, doğayla iç içe, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabildiği okulumuz, sarımsağın başkenti Taşköprü ilçemizin merkezindedir.