1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Yüksekokul Müdürü

          

  ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı         :  Mustafa EĞİLMEZ

2.      Doğum Tarihi     : 1966

3.      Unvanı                : Yrd.Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Selçuk Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Yakınçağ Tarihi

Selçuk Üniversitesi

1993

Doktora

Ortaçağ Tarihi

Niğde Üniversitesi

1999

 5.TEZLER

Yüksek Lisans Tezi:

EĞİLMEZ, Mustafa “II.Meşrutiyet’ten Sonra Hatay Tarihi 1908-1921”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993

Doktora Tezi:

EĞİLMEZ, Mustafa “Muhammed b. Ebi Bekr İbn-i Ebu’l-Vefa’nın Kitabu İkazü’l-Gafil bi Sireti’l-Meliki’l-Adil Nureddin eş-Şehid”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

6.HAKEMLİ YAYINLAR

EĞİLMEZ, Mustafa “Tarihi Yönüyle Kütahya Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahit Paşa”, DPÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, S.5, Haziran 2001, s. 553-562.(Ulusal Hakemli)

EĞİLMEZ, Mustafa “Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud ”, Türkler, Yeni Türkiye Yay. C.IV, s.-835 825, Ankara-2001(Ulusal Hakemli)

- EĞİLMEZ, Mustafa “İslâm Dünyasında Biyografi Geleneği”, TÜRKAV Dergisi, Konya-1999 (Ulusal Hakemli)

- EĞILMEZ, Mustafa “Atabeglik Müessesesi”, TÜRKAV Dergisi, Konya-1999 (Ulusal hakemli)

7. KİTAPLAR

- EĞİLMEZ Mustafa (Fahri MADEN ile beraber), Vahit Paşa’nın Hayatı Sakız Vak’ası, Roza Yay. İstanbul-2013

 8. DIĞER YAYINLAR

- EĞILMEZ, Mustafa “Malazgirt Zaferinin Önemi”, Kütahya Ekspres, 24-27 Ağustos 1999

- EĞILMEZ, Mustafa “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Kütahya Ekspres, 15-20 Mart 2001

- EĞILMEZ, Mustafa “Atatürk’ün Milliyetçilik, Komunizm ve Gençlik Anlayışı” SELENGA Dergisi, S.2, Kütahya-1999

9. YAYINA HAZIRLANAN ÇALIŞMALAR

-İbnü’l-Esir, “Et-Târîhü’l-Bâhr Fi’d-Devleti’l-Atabekiyyeadlı eserinin Türkçe’ye çevirisi ve değerlendirmesi.

10. BİLDİRİLER

1- “Çanakkale Zaferi”, 24 Mart 1994, DPÜ’nün Çanakkale Şehitlerini Anma Paneli.

2- “Atatürk’ün Milliyetçilik, Komünizm, Gençlik Anlayışı” 9 Kasım 1999, Yurt-Kur. Müdürlüğü Atatürk’ü Anma Paneli.

3- “Çanakkale Zaferi’nin Önemi”18 Mart 2001, Kütahya Valiliği Kutlama Programı Konferansı.

4- “Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinde Şehit ve Şehitliğin Anlam ve Önemi” , 21.09.2001, Kütahya Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Paneli.

5- “Türk Büyüklerinden Nurettin Zengi ve Şahsiyeti”, 9 Haziran 2000, DPÜ. Tarih Bölümü Semineri.

6- “Türk-Yunan İlişkileri Açısından Ege Denizi Problemleri” Türk-Yunan Münasebetleri Çerçevesinde DPÜ. Tarih Bölümü Semineri.

7- “Cumhuriyet ve Atatürk”, 30 Ekim 2000, Cumhuriyetin İlanının 77. Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde DPÜ. Tarih Bölümü Konferansı.

8- “Atatürkçü Düşünce”, 10 Kasım 2000, Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde DPÜ. Tarih Bölümü Konferans

9- “Fatih’in Annesi Hatice Hüma Hatun” 14 Nisan 21012 Bursa Kastamonu Günleri Etkinlikleri Paneli Merinos Kongre Merkezi Konferans Salonu-Bursa

10- “Milli Egemenlik” 24 Nisan 2012, Kastamonu Cezaevi Mili Egemenlik Haftası Etkinlikleri Konferansı-Kastamonu

11- “XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi” 5 Mayıs 2012 Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Fahri Maden ile birlikte -Kastamonu

12- “Anadolu’da Ahilik-Doğuşu ve Gelişimi” 17 Eylül 2012 Kastamonu Valiliği Ahilik Haftası Etkinlikleri-Kastamonu

13- “İstiklâlden İstikbale Kastamonu” 2 Kasım 2012 Küre Kaymakamlığı Cumhuriyet’in 89. Yılı Etkinlikleri Küre-Kastamonu

14- “Milli İrade” 26 Nisan 2013, Kastamonu Cezaevi Mili Egemenlik Haftası Etkinlikleri Konferansı-Kastamonu

15- “Bir Osmanlı Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi İle İlgili Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış” konulu bildiri 24-26 Mayıs 2013 Uluslararası Said Nursi ve Mevlana Sempozyumu-Konya

16- “Türk-İslâm Dönemi İlk Eserlerinden Kastamonu Frenkşah Hamamı Vakfiyesi Hakkında Bir Değerlendirme” konulu bildiri 22-23 Mayıs 2014 Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu-KASTAMONU

17- “Büyük Selçuklular Zamanında Ümera Ulema İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme” konulu bildiri 22-23 Mayıs 2014 Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu-KASTAMONU

11. DÜZENLEME KURULU BİLİM VE HAKEM KURULU ÜYELİKLERİ

  1. 15-16 Mayıs 2014 Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu Dinar/Afyonkarahisar (Bilim ve Hakem Kurulu)
  2. 22-23 Mayıs 2014 Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu-KASTAMONU (Düzenleme Kurulu)
  3. 22-23 Mayıs 2014 Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu-KASTAMONU (Bilim ve Hakem Kurulu)

12. OTURUM BAŞKANLIKLARI

  1. 15-16 Mayıs 2014 Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu Dinar/Afyonkarahisar (15 Mayıs 2014/10.30-13.00)
  2. 22-23 Mayıs 2014 Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu-KASTAMONU (22 Mayıs 2014/15.30-16.40 Oturumu)

13- İŞ HAYATI

     1. 21 Ekim 1991 MEB Öğretmen(Konya)

     2. 26 Kasım 1993-19 Ekim 1999 DPÜ. Okutman(Kütahya)

     3. 19 Ekim 1999-19 Ekim 2001 DPÜ. Yrd.Doç.Dr.(Kütahya)

     4. 7 Haziran 2002-30 Haziran 2003 SSK (Amasya)

     5. 3 Kasım 2003-9 Şubat 2012 MEB. Öğretmen(Bursa)

     6. 9 Şubat 2012 K.Ü. Yrd.Doç.Dr. (Kastamonu) Halen devam etmektedir.

14. JÜRİ ÜYELİĞİ

     1. Lokman AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi ABD. Yüksek Lisans Tezi-2001

     2. Meltem AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi ABD. Yüksek Lisans Tezi-2001

15. KURUL ÜYELİKLERİ

     1. K.Ü. Değerler Eğitimi Kurum Yürütme Kurul Üyesi-2012-2013 yılları

     2. Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013, devam ediyor

16. İDARİ GÖREV

     1. K.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı-24 Mayıs 2012, devam ediyor

     2. K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Eylül 2014, devam ediyor

     3. Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, devam ediyor

17. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Lisans

11

2

Yüksek Lisans

-

6

 

18. YÜRÜTÜLEN DERSLER

 

A)    Lisans Dersleri:

2011-2012, 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 Öğretim yılları;

 

            1-İslam Tarihi ve Kaynakları I;II;III;IV

            2-Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi

            3-Osmanlı Devlet Teşkilatı

            4-Haçlı Seferleri Tarihi

            5-Moğol Tarihi(Seçmeli)

            6-Arapça I-II(Seçmeli)

            7-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

            8-Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi I-II

            9-Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi I-II

 

B)    Yüksek Lisans Dersleri:

1-Osmanlı Modernleşme Tarihi I

2- Türkiye Selçukluları ve Beylikler Tarihi

3- Eski Batı Tarihi Kaynakları

4- Uzmanlık Alan Dersi

5- Seminer

6- İslâm Tarihi

 

19. TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

A.LİSANS TEZLERİ

1-Murat AKSOY, “Bartın Gazetesi”, (2 Ocak 1928-22 Ekim 1928) Sayıları Bibliyografya Çalışması, 2013

2-İsmail ÜLGER,  “Kastamonu Tarihi Konakları Örneğinde Türk Evleri”, 2013

3-Sevda GÜNGÖR, “M. Şerefeddin Yaltkaya’nın ‘Bâtınilik Tarihi’ Adlı Makalesinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi”, 2013

4-Seçil ÇAKIL, “Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.I, Bâb-ı Evvel Bölümünün 1-127 Sayfa Aralığı Transkripsiyonu”, 2013

5-Zahide BÜYÜKKABA, “Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.I, Bâb-ı Evvel Bölümünün 127-226 Sayfa Aralığı Transkripsiyonu”, 2013

6- Ömer KARAKUŞ, Osmanlı Devleti’nde Hastalıklar Ve Tedavi Usulleri

7- Elif ÇELİKYAY,Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.1 Bab-ı Evvel Bölümü 226-310 sayfa aralığı transkripsiyonu.

8- Berna EROL, Ortaçağ Avrupa’sında Eczacılık

9- Fatma Gülcan ÖZ, Ortaçağ Avrupa’sında Engizisyon Mahkemeleri (Kuruluşu-Yapısı İşleyişi-Toplumsal Etkiler)

10- Selen ÇOŞARDERELİ, Ortaçağ Avrupa’sında Kara Ölüm(Veba)

11- Meryem Merve YILDIRIM, Sadeddin Köpek ve Sahip Ata Fahrettin Ali Karşılaştırması

12- Zübeyda KODAMAN, Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.1 Bâb-ı Sâni Bölümü 311-391 sayfa aralığı transkripsiyonu. (Devam ediyor)

13- Seyhan Yaşar ABAYOĞLU,  Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Kıliçarslan Faaliyetleri ve Tarihi Şahsiyeti (Devam ediyor)

 

B.YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1-Ramazan MAYUK, “Bediüzzaman Said Nursi’nin Kastamonu Yılları (1936-1943)” Devam ediyor.

2-Gülfer KAYASANDIK, “37 Numaralı KastamonuŞer’iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi”, Devam Ediyor