Programın Amacı

Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;

  • Doğayı seven, çevre ve insan sağlığını önemseyen,
  • Ekolojiye ilgi duyan,
  • Bedence sağlam ve dayanıklı,
  • Çevre ve insan ilişkileri iyi,
  • Alet ve ekipman kullanmaya yatkın kişiler olmaları tercih edilir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan

Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir. İki sene süreli önlisans eğitimi başarı ile tamamlandığında “Organik Tarım” ön lisans diploması ve “Organik Tarım Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Organik tarım Teknikeri:

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

 Mezunların Çalışma Alanları

Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkânına sahiptirler. Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.

 3.Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.

4.Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Gerek üretim aşamasında, gerekse sertifikasyon amaçlı çalışan organik tarım teknikerleri. tarla ve bahçe koşullarında doğa ile iç içe ve kimyasallardan uzak bir ortamda bulunurlar. Bu nedenle her türlü iklim koşullarında çalışabilme yetisine sahip olabilmelilerdir. Üretici ile direkt ilişki içinde olup, iletişim yeteneği de oldukça önemlidir.

Meslekte İlerleme Olanakları

Önlisansprogramını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca;

 1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarınasınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya

2. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.