Amaç

Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olması dolayısıyla yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale gelen Türkiye’de her geçen gün yeni sektörler ve iş kollarının doğması, mevcut sektörlerin faaliyetlerinin kalitesinin artırılmak istenmesi, bilgi ve iletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi gibi nedenlerle kamu ve özel sektörde mesleki ara elemana duyulan ihtiyaç artmıştır.

İşletme Yönetimi Programı ile amaçlanan; sanayi, hizmet ve tarım sektörlerindeki fabrika, ticarethane, bankalar, finans kurumları, borsa, servis şirketleri, gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında; satış ve pazarlama yöneticisi, üretim yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi, finansman yöneticisi, borsa uzmanı, bankacı, sigortacı, muhasebeci, mali müşavir, yönetim danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, reklamcı, organizasyon ve sistem yöneticisi, satın alma ve tedarik yöneticisi, planlamacı alanlarında gerekli olan elemanları yetiştirmektir.

Kapsam

İşletme Yönetimi Programından mezun olacak öğrenciler;

 • İşletmecilik mesleğinin temel ilkelerini kavrar
 • İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojileri kullanır
 • Alanında bireysel ve grup çalışmasında başarılı duruma gelir
 • İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilir
 • İş hayatında gerekli meslek ahlakına sahip olur
 • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında mesleki eleman olarak sorumluluk alacak seviyeye gelir
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar
 • Ülke ekonomisinde önemli yer teşkil eden vergi gelirlerinin saptanması, hesaplanması ve bildirilmesinde lokomotif rol oynar
 • Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verir
 • Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılır
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır

İşletme Yönetimi Programına Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek Lisesi Programları

 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Dış Ticaret
 • İşletme
 • İşletmecilik
 • Sigortacılık
 • Ticaret Bölümleri ve alan ayrımı yapılmayan Ticaret Liseleri

İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin Dikey Geçiş Yapabileceği Lisans Programları

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin Sınavsız Geçiş Yapabileceği Lisans Programları

İşletme Programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin: İktisat, İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.

İşletme Yönetimi Programından Mezun Olacak Öğrencilerin Yapabilecekleri İşler Ve İş İmkanları

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe mesleki ara eleman olarak görev yapabilirler. Mezun olan öğrenciler; sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler.