Eğitim Süresi : 2 Yıl

Diploma Türü : Ön Lisans

Programın Amacı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği

Öğrenci, Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uygun aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olarak mezun olur;

 • Sağlık sistemini tanımak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Liderlik yapabilmek
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) durumlarda acil bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıyı değerlendirmek
 • Yaşam desteği sağlamak
 • Acil hastalıklarda acil bakım uygulamak
 • Travmalarda acil bakım uygulamak
 • Çevresel acillerde bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıya tedavi uygulamak
 • Hasta veya yaralının ihtiyaçlarını karşılamak
 • Hasta ve yaralı naklini sağlamak
 • Afetlerde acil bakım uygulamak
 • İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak değerlendirebilmek
 • Ambulans kullanmak
 • Spor yapmak
 • Yangınla mücadele etmek
 • Suda kurtarma yapabilmek

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Mezun olan öğrenciler “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilir. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlık kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.