Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Taşköprü Meslekslek Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesinin uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında Erasmus+ programının Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliğinde yer almaktadır.

Bu hareketlilik kapsamında öğrencilerimiz;

  • Öğrenim hareketliliği
  • Staj hareketliliği
  • Gönüllü Hizmetler vb. programlara katılabilmektedir.

Taşköprü Meslekslek Yüksekokulu, üniversiteler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uyumlaştırılması; hem öğrencilerin hem de idari ve akademik personelin yurtdışı deneyimlerini arttırmaları amacıyla 2009 yılından bu yana Erasmus+ programı içinde bir dizi hareketlilik gerçekleştirmiştir.

Polonya’nın Rzeszow kentinde yer alan University of Information Technology and Management ile Krakow’da yer alan Tischner European University arasında yapılan ikili anlaşmalar sonunda 10 öğrenci ve 5 personel hareketlilikten faydalanmışlardır.

Tischner European University ile 2014 -2021 yılları için devam eden bir anlaşma bulunmaktadır. Anlaşma çerçevesinde İşletme ve İnsan Kaynakları Programlarındaki öğrenci ve personel hareketliliği devam etmektedir.

Daha fazla bilgi alabilmek Ulusal Ajansın (UA) sayfasında yer alan Erasmus+ Programı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı 2018 çalışması incelenebilir.