HASSAS GÖREVLİLER

  • Harcama Yetkilileri
  • Gerçekleştirme Görevlileri
  • Maaş Mutemetleri
  • Satın Alma Görevlileri
  • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri