Amaç Ön Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programın amacı,  arkeolojik ve etnografik tüm; “Taşınabilir Kültür Varlıkları”nı bilimsel yöntemlerle inceleyip, bozulmalarına yol açan nedenleri saptayarak sorunu tanımlayacak, gerekli koruma ve onarım işlemlerini gerçekleştirecek bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak meslek elemanları yetiştirmektir. İki yıllık Eser Koruma Programı süresince teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte olup öğrencilerimizin aldıkları derslerin yanında 30 işgünü mesleki staj yapmaları gerekmektedir.

Hedef Kültür varlıklarını oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmalarını tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilen, restorasyon ve konservasyon aşamalarının tamamını uygulayabilen, güncel bilgilerle kendini yenileyebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Program Kapsamındaki Dersler

 • Eski serlerin Korunması ve Onarım İlkeleri
 • Duvar Resmi- Mozaik Koruma ve Onarımı
 • Temel Bilgi Teknolojileri
 • Müzecilik Sergileme ve Depolama
 • Arkeoloji ve sanat Tarihi Terminolojisi
 • Bilimsel araştırma Yöntemleri
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Sanat Tarihi
 • Arkeoloji ve Kazı Teknikleri
 • Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları
 • Fotoğrafla Belgeleme
 • Mesleki Teknik Resim
 • Metal Malzeme Bilgisi Koruma ve Onarımı
 • Arşiv Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları, Koruma ve Onarımı
 • Seramik Malzeme Bilgisi, Bozulmaları, Koruma ve Onarımı
 • Organik Eser Bilgisi ve Bozulmaları
 • Organik Eserlerde Önleyici Koruma
 • Alçı-Revzen koruma ve Onarımı
 • Cam-Porselen Bozulmaları ve Onarımı

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Eski Çini Onarımları
 • Geleneksel Türk El sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre tasarımı
 • Mimarlık

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Eser Koruma Programını başarı ile tamamlayanlar Önlisans Diploması ile “Tekniker” unvanı alırlar. Programdan mezun olanlar Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı müze ve restorasyon laboratuvarlarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilgili birimlerde, özel müzelerde, arkeolojik kazılarda ve özel restorasyon projelerinde çalışabilirler.