Amaç

Ön Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programın amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, ölçümleri ve arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye teknikerler yetiştirmektir.

Kapsam

Elektrik Programında verilen uygulamalı dersler, çağdaş donanıma ve teknolojiye sahip laboratuarlar ve uygulama sınıflarında yapılmaktadır. Öğrencinin bu derslerden azamî fayda sağlayabilmesi için kendisini motive ederek kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu olması gerektiği vurgulanarak, ders boyunca öğrencinin aktif bir rol oynayacağı, işlenen konunun teorik içeriği ile birlikte uzmanlık dalıyla ilgili teçhizatları çalıştırarak laboratuar deneylerini yapabileceği ortamlar hazırlanmıştır.

Programla ilgili özel olarak hazırlanmış laboratuarlar ile öğrencinin kendini bu alanda en iyi şekilde yetiştirmesi sağlanmaktadır. Bu program için Elektrik-Elektronik Ölçme ve Temel Elektronik Laboratuarı, Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuarı, Otomatik Kontrol Sistemleri Laboratuarı, Sayısal Elektronik Laboratuarı ve Baskı Devre Laboratuarı kullanılmaktadır. Programın müfredatını teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışma olarak yaz stajları oluşturur.

Hedef

Teknolojik gelişmelere vakıf ve iş hayatı boyunca yeni gelişmeleri izleyebilecek temel bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, yeniliklere açık, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde uyumlu niteliklere sahip mezun profili hedeflenmektedir.

Elektrik Programına Sınavsız Geçiş Yapılabilecek Ortaöğretim Bölümleri

 • Elektrik
 • Elektrik-Elektronik
 • Elektromekanik Taşıyıcılar
 • Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
 • Gemi Elektroniği ve Haberleşme
 • Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
 • Otomatik Kumanda
 • Telekomünikasyon
 • Tıp Elektroniği
 • Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği
 • Uçak Bakımı ve Elektroniği
 • Uçak Elektroniği

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik Öğretmenliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Öğretmenliği
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
 • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
 • Enerji Öğretmenliği
 • Fizik
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol Öğretmenliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Öğretmenliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Mühendisliği

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Mezunlarımız “Elektrik Teknikeri” unvanını almaktadırlar. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere hemen hemen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedirler.