Bilgisayar Programcılığı  programı, bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (pc, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir.

Bilgisayar teknikeri, yukarıdaki konulardan tamamında yeterli bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir.

Buna göre teknikerin bilgisayar endüstrisindeki rolü:

Bütün teknikerlerin görev tanımlarının ortak özellikleri

 • Hata bulma
 • Problem Çözme
 • Karar verme
 • İşlem ve fonksiyonların planlaması

olarak ifade edilebilir.

Tekniker yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilecektir. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterecektir.

 • Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir
 • Yazılım planlama ve tasarımında görev alır
 • Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir
 • Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar
 • Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır
 • Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir
 • Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir
 • Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır. İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir
 • Donanım keşif işlemlerinde görev alır
 • Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar
 • İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir
 • İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür
 • Analitik düşünme yeteneği kazanır
 • Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır
 • Bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır
 • Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular

Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Atölye/Laboratuar Donanımı

Bilişim çalışmaları ağırlıklı uygulama gerektirdiğinden laboratuarlarımızda yürütülen uygulama derlerinde her öğrencinin bağımsız olarak kullanabileceği bir bilgisayarı mevcuttur. Uygulama derslerinde kullanılmak üzere PDL-1, PDL-2, PDL-3 derslikleri ve ders dışı faaliyetlerde yararlanılmak üzere serbest çalışma ve internet salonlarından öğrencilerimiz yararlanmaktadır. Teorik derslerimizin büyük bir bölümü de projeksiyon salonlarında yürütülmektedir.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve Çalışabilecekleri Alanlar

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Önlisans Diploması” ve “Tekniker” ünvanı alırlar. Kamu ve özel kurumlarda;

 • Sistem Analisti
 • Sistem destek elemanı, teknik servis sorumlusu
 • Bilgisayar Donanım elemanı
 • Bilgisayar Programcısı
 • Desktop Publishing, veritabanı asistanı
 • Bilgisayar operatörü
 • Bilgisayar ağları teknisyeni
 • Internet programcısı
 • Web sayfa tasarımcısı

olarak çalışabilirler.

Lisans Tamamlama Dikey Geçiş Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde;

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Öğretmenliği
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Enformasyon Teknolojileri
 • Enformatik
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 • Uzay Mühendisliği

bölümlerine geçiş yapma hakkına sahiptirler.