Üniversitemiz ev sahipliğinde 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237 - A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen “Genç Araştırmacıların ArGe Kültürünün Tekno Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” başlıklı eğitim düzenlenecek olup, söz konusu eğitimin afişi şöyledir :