Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı) 1.08.2022 tarihli yazıısı Ek'tedir