Günümüz iş dünyasında “Ne iş olursa yaparım” diyen kişilerin yerine “Bu işin uzmanıyım” diyen kişilerin işgücünde tercih edildiği bir dönem yaşanmaktadır. Bugün dünyamız, bilgi ve iletişim teknolojilerin baş döndürücü gelişmelerinin ortaya çıkardığı bilgi toplumu süreçlerini yaşamaktadır. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, mal, hizmet, sermaye ve bilginin dolaşmasında sınırları ortadan kaldıran küreselleşme, rekabeti de ulusal boyutlardan, küresel boyutlara taşımıştır. Küresel şartlarda rekabet edebilmenin ön koşulu her alanda nitelikli ve kalifiye işgücünün sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle günümüzün en önemli sektörleri olan bankacılık ve sigortacılık alanlarında yetişmiş iş gücünün sağlanarak küresel rekabet ortamında toplumun ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli hale gelmektedir.Ülkemizdeki banka sayısı 2000/2001 ekonomik krizinden olumsuz etkilenerek azalmasına, kriz sonrası dönemde tekrar artmaya başlamıştır. Türkiye Bankalar Birliği’nin 2010 yılı verilerine göre banka sayısı 45’e yükselmiştir. Diğer taraftan tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de risklere karşı kendilerini veya mallarını sigorta ettirmek isteyen kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle günümüzün bu iki gözde mesleğini birleştiren bankacılık ve sigortacılık programı ülkemiz için çok faydalıdır. Bankacılık ve Sigortacılık Programının kuruluş amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen, özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu programdan mezun yetişmiş kalifiye eleman sadece bankalar ve sigorta şirketleri ile sınırlı olmayıp, leasing, factoring, forfaiting, sermaye piyasası aracı kurumlarının da ihtiyacına cevap vermektedir.

İş alanları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, bankalar ve sigorta şirketlerinin yanısıra leasing, factoring, forfaiting, sermaye piyasası gibi aracı kurumlarda da iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca mezunlar yeminli mali müşavirlik ve muhasebecilikle ilgili kanun gereğince stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına muhasebe bürolarını açabilmektedirler.

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Diğer Eğitime Devam Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin: İktisat, İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.