• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet KAÇAR, Araç Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Abdulkadir TUNA, Doç.Dr. Güler TULUK, Doç.Dr. Lütfi İNCİKABI, Dr.Öğretim Üyesi Mehmet ERDEMİR  ile Matematik Doktora Programı öğrencisi A.Volkan ÇALIK okul müdürümüz Doç.Dr. Abdullah Çağrı BİBER’e ziyarette  bulundular.